Projekt "Pij kranówkę": Promowanie zdrowych nawyków i edukacji ekologicznej w Szczecinie

Projekt "Pij kranówkę": Promowanie zdrowych nawyków i edukacji ekologicznej w Szczecinie

Inicjatywa o nazwie „Pij kranówkę” została uruchomiona w Szczecinie. Jej głównym założeniem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do dbania o swoje zdrowie poprzez regularne spożywanie wody bezpośrednio z kranu lub specjalnie zamontowanych poidełek. Projekt skupia się na tworzeniu filmów, których tematyka kręci się wokół hasła „Jak? Gdzie? Co? H2O! – droga szczecińskiej wody od źródła do poidełka”.

Za ramy projektu przyjęto 23 placówki edukacyjne, w których umieszczono aż 40 poidełek. Są one wyposażone w dystrybutor ściennej wody, który działa po naciśnięciu przycisku wbudowanego w obudowę. Urządzenia te są niezwykle proste w obsłudze i posiadają specjalną wylewkę minimalizującą ryzyko chlapania. Wybór szkół nie był przypadkowy – to właśnie tam najmłodsze pokolenia uczą się odpowiednich postaw i relacji społecznych. Dostępność czystej, świeżej wody pitnej może pomóc im wykształcić zdrowe nawyki żywieniowe. Wprowadzając dzieci do świata zdecydowanie lepszego sposobu gaszenia pragnienia, pomagamy im zrozumieć, że jest on o wiele bardziej korzystny dla zdrowia niż większość produktów „butelkowanych”. Dzięki staraniom rodziców i nauczycieli odpowiednich postaw, jesteśmy w stanie zaszczepić w najmłodszych pozytywne skojarzenia związane ze zdrowym trybem życia oraz kształtować przyzwyczajenia sprzyjające ich lepszej, zdrowszej przyszłości.

„Założenia naszego projektu mają na celu nie tylko ograniczenie ilości plastiku w ekosystemie, ale także promowanie zdrowych nawyków spożywania wody u najmłodszych. To dopiero początek szeroko zakrojonego procesu edukacji mieszkańców Szczecina oraz montażu kolejnych poidełek. Chcemy, aby ich liczba wzrosła zarówno w szkołach, jak i na terenie całego miasta” – mówi Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, prezes ZWiK.

Główne cele projektu obejmują: propagowanie zdrowych postaw u dzieci od najmłodszych lat, pokazywanie procesu produkcji wody i jej drogi od źródła do kranu, podnoszenie świadomości o zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi, ukazanie związku między działaniem człowieka a zanieczyszczeniem środowiska wodnego, wprowadzanie prawidłowych nawyków korzystania z zasobów wodnych, pokazywanie sposobów na racjonalne korzystanie z wody, promowanie większego wykorzystania alternatywnych źródeł wody oraz podnoszenie świadomości ekologicznej.

Projekt „Pij kranówkę” to nie tylko poidełka, ale także edukacyjne materiały dla nauczycieli, takie jak scenariusze zajęć i film, a także konkurs plastyczny. Celem filmu edukacyjnego „Jak? Gdzie? Co? H2O! – droga szczecińskiej wody od źródła do poidełka” jest pokazanie procesu produkcji wody, którą pijemy na co dzień. Dzięki projekcjom filmowym podczas lekcji dzieci uzyskają wiedzę o procesie uzdatniania wody, stosowanych nowoczesnych technologiach na ujęciach oraz drodze, jaką woda musi pokonać od źródła do poidełka.

Więcej kreatywności młodych ludzi ma na celu pobudzić konkurs plastyczny. Przyjmuje on prace nadsyłane do 30.11 na temat ochrony zasobów wodnych. Szerokość tematyki ma na celu zapewnienie uczestnikom dużej swobody w interpretacji. Adres do wysyłania prac to ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs „Pij kranówkę”. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice – od malarstwa plakatowego, przez kredki, pisaki, collage (kolaż), witraże, wydzieranki, po inne techniki do wyboru przez uczestnika konkursu. Format prac A2 lub A3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę i musi być ona indywidualna.

Podstawą całego projektu jest idea rozwoju edukacji ekologicznej i podkreślania roli wody w życiu człowieka. Szkoły stanowią idealne miejsce do promowania tych idei i zagadnień. Ważne jest również pokazanie jak funkcjonują nasze wodociągi. Mieszkańcy Szczecina mają kluczową rolę do odegrania w poprawie stanu środowiska naturalnego naszego miasta i ograniczenia zanieczyszczeń. Dzieci i młodzież natomiast są podstawą przyszłego społeczeństwa i najbardziej efektywnym czynnikiem wpływającym na zmianę zachowań rodziców.

W ramach współpracy ZWiK utrzymuje regularny kontakt z placówkami edukacyjnymi i udziela wsparcia w razie potrzeby, przypominając, że za stan instalacji wewnętrznych w budynku odpowiadają poszczególne szkoły. Dwa razy w roku przeprowadzane są badania wody w poidełkach – przed rozpoczęciem roku szkolnego i po feriach zimowych.

Projekt o wartości 250 tys. zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.