Szczecin planuje podnieść podatek od nieruchomości do maksimum w 2024 roku

Szczecin planuje podnieść podatek od nieruchomości do maksimum w 2024 roku

Planowane jest, że Szczecin w przyszłym roku zgromadzi około 34 milionów złotych z tytułu podatku od nieruchomości. Podwyżka, która ma być wprowadzona, osiągnie maksymalny poziom ustalony przez ministra finansów. Projekt zakładający takie zmiany jest już gotowy i oczekuje na rozpatrzenie.

Sesja Rady Miasta, podczas której zapadnie decyzja w tej sprawie, została zaplanowana na 17 listopada. Szczegółowo omówione zostaną wszystkie aspekty dotyczące planowanej podwyżki.

Podatek od nieruchomości w Szczecinie ma wzrosnąć do najwyższych stawek, które mają obowiązywać w całym kraju do roku 2024. W związku ze wzrostem inflacji, wskaźnik ten będzie wyższy niż ten obowiązujący w 2023 roku.

W treści uchwały znajdują się przykładowe kwoty cen, które będą miały zastosowanie po wprowadzeniu planowanych zmian. Przykładowo, dla mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych i udziale w gruncie 30 m.kw, roczny podatek wzrośnie o 10,50 zł. W przypadku domu o powierzchni 150 m.kw i działki o powierzchni 500 m.kw roczne zobowiązanie podatkowe wzrośnie o 72,50 zł. Garaż (oraz inne budynki) oznaczać będzie wzrost rocznego podatku o 43,80 zł. Dla lokalu o powierzchni 100 m.kw używanego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz związanego z nim udziału w gruncie 50 m.kw, podatek wzrośnie o 441,00 zł rocznie. Natomiast dla budynku o powierzchni 1000 m.kw i działki o powierzchni 2000 m.kw używanych do prowadzenia działalności gospodarczej, roczne zobowiązanie podatkowe ma wzrosnąć aż o 4 680,00 zł.