Pogotowie zimowe dla bezdomnych w Szczecinie

Pogotowie zimowe dla bezdomnych w Szczecinie

Z dniem 1 listopada w Szczecinie rozpoczyna działalność zimowe pogotowie. Ze względu na nadchodzące chłodne noce, indywidualności pozbawione stałego miejsca zamieszkania otrzymają wsparcie i możliwość schronienia się przed niskimi temperaturami. Ocenia się, że w granicach miasta mieszka blisko 800 osób doświadczających bezdomności. Mimo, że liczba ta wykazuje tendencję spadkową, zapotrzebowanie na pomoc pozostaje niezmienne.

Zima to czas szczególnie trudny dla tych, którzy nie mają dachu nad głową. Instytucje odpowiedzialne za obsługę osób bezdomnych są już gotowe do podjęcia tradycyjnych działań w tym okresie. W Szczecinie dla osób biednych i bezdomnych, które szukają schronienia w zimie, przygotowano 265 miejsc w schroniskach, 75 miejsc w noclegowniach i 17 miejsc w ogrzewalni.

Zostało już przeprowadzone powtarzane co roku spotkanie koordynacyjne wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w działania Pogotowia Zimowego dedykowanego osobom bezdomnym.

W ramach Pogotowia Zimowego prowadzone są regularne patrole służb oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy odwiedzają miejsca zasiedlane przez osoby bezdomne. Szczególną uwagę zwraca się na opuszczone działki, puste domy, zamknięte i niezamieszkałe budynki.

Pomoc dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności została podzielona na kilka etapów. Najbardziej intensywne wsparcie oferują schroniska, które są otwarte przez całą dobę. Osoby doświadczające bezdomności mają tam zagwarantowane podstawowe potrzeby życiowe takie jak posiłek, odzież, miejsce do spania czy dostęp do pralni i suszarni. W ramach schronisk prowadzone są również programy aktywizujące, które mają na celu pomoc w osiągnięciu samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Aby skorzystać z miejsca w schronisku, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i podpisanie kontraktu socjalnego. Koszt pobytu w schronisku jest pokrywany przez osoby, które posiadają dochody.