Bezpieczeństwo i profilaktyka – działania szczecińskiej policji skierowane do młodzieży

Bezpieczeństwo i profilaktyka – działania szczecińskiej policji skierowane do młodzieży

Policja w Szczecinie nieustannie realizuje różnorodne inicjatywy profilaktyczne, które są skierowane do dzieci i młodzieży. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich obywateli oraz edukacja w zakresie odpowiedniego zachowania w sytuacjach trudnych czy potencjalnie niebezpiecznych.

Jeden z dzielnicowych ze szczecińskiego komisariatu w Śródmieściu odwiedził internat przy Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja. Podczas spotkania poruszył kwestię współczesnych zagrożeń, z którymi młodzi ludzie mogą się spotkać. Zwrócił uwagę na to, że środowiska szkolne są narażone na specyficzne formy przestępczości.

W ostatnich latach szczególnym zagrożeniem są przestępstwa związane z wykorzystaniem internetu. Stopień ryzyka tych czynów zależy od wielu czynników, takich jak charakter lokalnej społeczności, lokalizacja szkoły czy poziom przestępczości w danym rejonie miasta. Niepokojąco duża liczba przestępstw popełnianych przez młodzież wynika z niskiego poziomu świadomości na temat odpowiedzialności prawnej.

Z kolei asystent do spraw nieletnich z Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo spotkał się z młodzieżą przebywającą w Bursie Szkolnej przy ulicy Zygmunta Starego 1. Podczas spotkania omówił codzienną pracę policjanta, co wywołało duże zainteresowanie ze strony uczniów. W trakcie spotkania omówiono również kwestie prawne dotyczące odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny.

Policjantki z Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą przeprowadziły działania edukacyjne pod tytułem „Moja pierwsza edukacja prawna”. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima. W jego ramach omówiono prawa i obowiązki małoletnich oraz zagadnienia związane z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

W Szkole Podstawowej nr 68 przy ul. Zakole 1a odbyło się spotkanie profilaktyczne dla klas IV, podczas którego omówiono problem agresji rówieśniczej. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o konsekwencjach takiego zachowania i poszukiwać rozwiązań problemów, z którymi się zmagają.

Dnia 16 listopada 2023 r. przedstawiciele Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą wzięli udział w „Wieczornicy Patriotycznej – o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć…”, zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 14 w ramach obchodów Święta Dnia Niepodległości. Wydarzenie zgromadziło wielu uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców Szczecina.