Siedem firm ubiega się o przebudowę dróg na szczecińskim Północy. Inwestycja krokiem do nowoczesnej infrastruktury

Siedem firm ubiega się o przebudowę dróg na szczecińskim Północy. Inwestycja krokiem do nowoczesnej infrastruktury

Plan modernizacji systemu komunikacyjnego w północnym Szczecinie przeszedł do kolejnej fazy. Miasto otrzymało aż siedem ofert na przetarg dotyczący rekonstrukcji odcinka ulic Wapiennej i Północnej. Zadanie to jest częścią większego projektu „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”. Jednak tylko pięć spośród siedmiu propozycji mieści się w ramach budżetu przygotowanego przez miasto.

Ofertę o najniższej wartości, wynoszącej 6 418 447 zł brutto, złożyło poznaniakie konsorcjum firm TORMEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum. Druga pod względem ceny oferta pochodzi od gdyńskiej firmy budowlano-drogowej MTM S.A. i wynosi 6 757 950 zł brutto. Najwyższą cenę za swoje usługi, czyli 9 387 986 zł brutto, zaproponowała firma Elbud Szczecin Sp. z o.o., podczas gdy na realizację inwestycji zarezerwowano 8 200 056 zł brutto. Teraz oferty muszą przejść przez etap analizy przeprowadzanej przez komisję przetargową.

Według Piotra Zielińskiego, rzecznika miasta ds. inwestycji, projekt obejmuje rekonstrukcję ulic Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ul. Szczecińską) i fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej). Plan zakłada budowę chodników i ścieżek rowerowych, modernizację zjazdów oraz instalację nowoczesnej sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

Przewidziano również konstrukcję kanału teletechnicznego i remont kolizyjnych części podziemnej infrastruktury, w tym sieci energetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągów i teletechnicznych. Prace obejmują również zagospodarowanie terenów zielonych. Wykonawca będzie miał 14 miesięcy na realizację zadania.

Jednak ta inwestycja to tylko część szeroko zakrojonego planu modernizacji układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie. Projekt ten obejmuje renowację ośmiu ulic o łącznej długości prawie 4,9 km, w tym m.in. ul. Kredową, Ostoi-Zagórskiego z rondem Kredowa, Urlopową, przedłużenie ul. Czesława Miłosza i inne. Projekt jest częściowo finansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.