Ubój 90% wodnych mięczaków i 3,3 miliona ryb w dolnej Odrze – dramatyczne skutki katastrofy odrzańskiej

Ubój 90% wodnych mięczaków i 3,3 miliona ryb w dolnej Odrze – dramatyczne skutki katastrofy odrzańskiej

Niepokojące dane dotyczące skutków katastrofy odrzańskiej zostały niedawno opublikowane. Przerażające twierdzenia mówią o tym, że niemal 90% populacji małży i ślimaków wodnych w dolnej Odrze nie przetrwało, tak samo jak 3,3 miliona ryb. Biomasa rybna na całym zniszczonym obszarze Odry doznała straty na poziomie 60%, co odpowiada 1 650 tonom. Te wyniki zostały podsumowane przez ekspertów i opublikowane w renomowanym czasopiśmie „Science of the Total Environment”.

Analizę strat w populacjach ryb i mięczaków w trakcie zeszłorocznej katastrofy przeprowadzili naukowcy dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. US, z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Dominik Marchowski z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. W badaniach wspierali ich Łukasz Ławicki z Eco-Expert Szczecin oraz ekolodzy zebrani w Koalicji Ratujmy Rzeki: Jacek Engel z Fundacji Greenmind, Ewa Drewniak z Klubu Przyrodników i Karol Ciężak z Towarzystwa na rzecz Ziemi. Wszyscy autorzy zaprezentowali swoje wnioski w omawianym czasopiśmie. Serwis Nauka w Polsce otrzymał od nich informacje na temat wyników analiz.

Badania dowodzą, że w trakcie katastrofy odrzańskiej zginęło 65 milionów (88%) małży skójkowatych, prawie 150 milionów (85%) ślimaków wodnych, w większości skrzelodysznych, oraz 3,3 miliona ryb (to odpowiada 1 025 tonom). Jak wcześniej wspomniano, straty biomasy rybnej na całym zniszczonym obszarze Odry szacuje się na 1 650 ton, co odpowiada 60%.

W kontekście 95-procentowej śmiertelności populacji rodzimego gatunku małża – szczeżui pospolitej, autorzy badania ostrzegają przed możliwością zajęcia jej niszy ekologicznej przez szczeżui chińską. Ta inwazyjna szczeżuja podczas katastrofy straciła tylko 15% swojej populacji.

Autorzy komunikatu prasowego zwracają również uwagę na skalę tego ekologicznego dramatu. Nie zanotowano wcześniej takiej śmiertelności organizmów wodnych w tej części Europy. Ekolodzy rekomendują rozwiązania odmienne od tych proponowanych przez polski rząd w specustawie odrzańskiej. Zalecają zaprzestanie budowy lub odbudowy budowli regulacyjnych, lepsze monitorowanie, przystąpienie do renaturyzacji oraz wprowadzenie rozwiązań zmierzających do zredukowania ilości biogenów i zrzutów wód zasolonych z przemysłu i zakładów górniczych.