Zakłócenia w ruchu ulicznym związane z renowacją kanalizacji na trzech ulicach w Szczecinie

Zakłócenia w ruchu ulicznym związane z renowacją kanalizacji na trzech ulicach w Szczecinie

Ruch uliczny na ulicach Unii Lubelskiej, Kozierowskiego oraz Janickiego może doznać pewnych komplikacji w najbliższym czasie. Powodem są planowane prace mające na celu odnowienie systemu kanalizacyjnego. Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK, zapewnia, że wybrana technologia jest najmniej uciążliwa dla mieszkańców i pracownicy wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby prace przebiegły jak najpłynniej. Zwraca jednak uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności i cierpliwości przez kierowców.

Podczas realizacji projektu, który nosi nazwę „Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na ulicach Unii Lubelskiej, Kozierowskiego, Janickiego w Szczecinie”, zostanie poddanych renowacji 1650 metrów sieci kanalizacyjnej i 35 studzienek. Wykonawca ma też za zadanie wymienić 34 włazy kanalizacyjne oraz uszczelnić 140 punktów włączeń.

Technika bezwykopowa, której używa się przy tym projekcie, minimalizuje utrudnienia dla mieszkańców, ograniczając związane z tym prace zaburzenia ruchu drogowego i redukując hałas. Można ją stosować niezależnie od harmonogramów prac innych jednostek. Dzięki renowacji kanałów możliwe jest obniżenie kosztów eksploatacji systemu przez służby ZWiK oraz zapobieganie awariom, które bywają uciążliwe dla mieszkańców.

Hanna Pieczyńska tłumaczy, że metoda bezwykopowa polega na włożeniu do rur kanalizacyjnych rękawa nasączonego żywicą poliuretanową. Po nadmuchaniu, rękaw przyjmuje kształt rury, przylegając do jej ścian i tworząc dodatkowe uszczelnienie. Wybór miejsc do renowacji zależy od stopnia ich zużycia, ustalanego podczas przeglądów technicznych sieci.

Zakłócenia w ruchu drogowym zaplanowane są na ulicy Kozierowskiego od 21 do 28 listopada, z wyłączeniem ruchu w ciągu dnia. Mieszkańcy zostali już poinformowani o planowanych pracach, a wykonawca będzie starał się umożliwić przejazd. Na ulicy Unii Lubelskiej od 24 listopada można spodziewać się czasowych utrudnień i zajęcia części jezdni w godzinach popołudniowych i nocnych. Prace na ulicy Janickiego już trwają, a kierowcy mogą napotkać chwilowe utrudnienia i zajęcie części jezdni.

Prace prowadzone przez firmę Blejkan S.A. kosztują 1 151 291,07 zł brutto i mają zakończyć się przed świętami Bożego Narodzenia.