Ekspert od przemocy w sieci dzielił się wiedzą na konferencji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

Ekspert od przemocy w sieci dzielił się wiedzą na konferencji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

Instytut Pedagogiki, znajdujący się na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego, stał się miejscem ważnej dyskusji na temat przeciwdziałania przemocy. Podczas XIV edycji kampanii społecznej Białej Wstążki spotkali się tam przedstawiciele służb mundurowych, pedagodzy oraz eksperci w tej dziedzinie. Wśród nich był również policjant z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, który podzielił się ze zgromadzonymi swoim doświadczeniem i wiedzą na temat walki z przemocą, a szczególnie cyberprzemocą.

Celem kampanii społecznej Biała Wstążka była wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych grup zawodowych, które na co dzień mają do czynienia z problemem przemocy. W roli jednego z głównych prelegentów wystąpił specjalista ds. Nieletnich z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Prowadzącym wydarzenie było Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Spotkanie koncentrowało się na problematyce cyberprzemocy, sposobach jej ograniczania i przeciwdziałania. Na konferencji o nazwie „Razem przeciwko przemocy. Cyberprzemoc – ograniczanie i przeciwdziałanie” byli obecni zarówno przedstawiciele oświaty, instytucji społecznych, jak i studenci oraz młodzież ze szczecińskich szkół wyższych.

Do udziału w konferencji został zaproszony asp. szt. Paweł Krahel, który dzielił się swoją specjalistyczną wiedzą na temat walki z przemocą wśród nieletnich. W otwarciu spotkania uczestniczyli Pani dr hab. Anna Murawska, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pan Marcin Kowalski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Podczas konferencji uczestnikom dane było wysłuchać prelegentów opowiadających o współczesnych formach przemocy rówieśniczej w internecie. Wygłoszone prezentacje dotyczyły także wyzwań związanych z mową nienawiści oraz zagrożeń wynikających z uzależnień od gier i internetu. Po wystąpieniach miała miejsce intensywna dyskusja pomiędzy ekspertami a młodzieżą oraz wymiana doświadczeń. Uczestnicy podkreślali wagę działań prewencyjnych i edukacyjnych w przeciwdziałaniu cyberprzemocy.

Konferencja nie tylko uświadomiła społeczeństwo o problemie przemocy, ale też pokazała, jak istotną rolę w edukacji i profilaktyce odgrywają służby mundurowe, takie jak policja. Uczestnicy opuścili budynek Instytutu Pedagogiki z pełnym bagażem nowej wiedzy, gotowi do działania na rzecz bezpiecznej przyszłości młodego pokolenia.