Konsolidująca siłę kobiet – nieodpłatne porady prawne i obywatelskie

Konsolidująca siłę kobiet – nieodpłatne porady prawne i obywatelskie

Stowarzyszenie „Solidarne Kobiety Zawsze” pochwaliło się swoimi osiągnięciami w ostatnim roku, zwłaszcza w obszarze doradztwa. Bezinteresownie udzielały rad prawnych i obywatelskich za pośrednictwem konsultantów z Biura Porad Obywatelskich oraz Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W trakcie minionego roku udzielono prawie tysiąca porad obywatelskich, co odpowiada planowanemu celowi. Natomiast blisko trzysta osób skorzystało z porad prawnych.

Z przeprowadzonych konsultacji większość dotyczyła upadłości konsumenckiej, prawa cywilnego, ubezpieczeń, prawa podatkowego oraz spraw karnych. Osoby starsze oraz te znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej bez wsparcia rodziny często korzystały z pomocy stowarzyszenia. Prawnicy i doradcy z różnorodnych dziedzin pełnią dyżury w Biurze Porad Obywatelskich mieszczącym się w siedzibie stowarzyszenia przy alei Wojska Polskiego 113. Choć ludzie najczęściej szukają porad prawnych, przekazują także problemy do rozwiązania doradcom mieszkaniowym, socjalnym, obywatelskim i innym specjalistom.

Podczas konferencji poświęconej działalności stowarzyszenia, prezeska organizacji, Elżbieta Kubiaczyk-Hrabi podkreśliła, że wiedza praktyczna jest równie cenna jak wiedza prawnicza, dlatego często zalecają skierowanie się do doradców.

Stowarzyszenie dostarcza specjalistyczną pomoc dla osób o szczególnych potrzebach, na przykład dla niepełnosprawnych przebywających w domach. Pomoc jest udzielana w miejscu wskazanym przez beneficjentów. Organizacja współpracuje również z parafią św. Mikołaja przy ulicy Golisza 7, gdzie prowadzą konsultacje w każdy czwartek.

Elżbieta Kubiaczyk-Hrabi podkreślała, że są bliscy osiągnięcia celu pomocy tysiącu osób poprzez Biuro Porad Obywatelskich, a limit trzystu osób w przypadku Nieodpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich również będzie niebawem spełniony.

Stowarzyszenie „Solidarne Kobiety Zawsze” oferuje porady z zakresu prawa cywilnego (w tym spadkowego), prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego, administracyjnego, prawa pracy czy prawa karnego dla ofiar przestępstw. Pomoc udzielana jest również przy wyborze optymalnego rozwiązania w zakresie spraw urzędowych, świadczeń socjalnych, spraw mieszkaniowych, opieki medycznej i niepełnosprawności, spraw rodzinnych czy problemów w pracy.