Przeprowadzano inspekcje na placach budowy w Szczecinie w celu zapewnienia poprawnego oznakowania

Przeprowadzano inspekcje na placach budowy w Szczecinie w celu zapewnienia poprawnego oznakowania

Na placach budowy na terenie Szczecina, niedawne działania kontrolne zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy oddziału drogowego. Te działania miały na celu nie tylko sprawdzenie poprawności oznakowań miejsc budowlanych, ale także wykrycie wszelkich nieprawidłowości. Wszystkie zidentyfikowane problemy zostały raportowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie tymi budowami.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie mają za zadanie monitorować prawidłowość oznakowania na całym obszarze miasta. Swoją szczególną uwagę skupiają na miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak okolice szkół i innych placówek edukacyjnych.

W ostatnim czasie, na podstawie sygnałów od obywateli zaniepokojonych pewnymi nieprawidłowościami, te kontrole były intensywniej prowadzone na placach budowy, włączając w to takie miejsca jak Szczecińska Kolej Metropolitalna.

Podczas przeprowadzanych inspekcji, funkcjonariusze sporządzili dokumentacje fotograficzną i skierowali informacje o wykrytych nieprawidłowościach do kierowników placów budowy. Wydali również zalecenia dotyczące poprawek w oznakowaniu. Policja zapowiedziała, że inspekcje tego typu będą kontynuowane na regularnej podstawie.