Bezpłatne usługi prawne dostępne w 12 lokalizacjach w Szczecinie

Bezpłatne usługi prawne dostępne w 12 lokalizacjach w Szczecinie

Odkąd rok się zaczął, konkretnie od 1 stycznia, Szczecin oferuje mieszkańcom pomoc prawną bez żadnych opłat. Taka forma wsparcia jest dostępna w dwunastu różnych lokalizacjach rozsianych po całym mieście. Dodatkowo, miasto uruchomiło również 4 punkty, gdzie obywatele mogą skorzystać z darmowego poradnictwa.

Te miejsca, które są miejscem świadczenia tych usług znajdują się w centralnej części miasta, przy alei Wyzwolenia 7U/1 (wejście jest od strony ulicy Mazowieckiej). Są one otwarte dla mieszkańców od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 20:00. Ponadto, można skorzystać z tych usług również w filii Urzędu Miasta zlokalizowanej przy ulicy Rydla 39-40. Ta lokalizacja jest udostępniona od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Według informacji przekazanych przez magistrat, takie wsparcie przysługuje tym osobom, które nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów profesjonalnej pomocy prawnej. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i niezatrudniających pracowników w ciągu ostatniego roku, bezpłatna pomoc prawna jest kwalifikowana jako pomoc de minimis.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia muszą złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzają brak możliwości pokrycia kosztów komercyjnej pomocy prawnej. Bezpłatne usługi prawne obejmują również mediację.

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku między godziną 7:30 a 15:30, wyłączając dni wolne od pracy.