Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w gminie Police – inwestycja opiewająca na ponad 2 miliony złotych planowana na ten rok

Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w gminie Police – inwestycja opiewająca na ponad 2 miliony złotych planowana na ten rok

W planach gminy Police na bieżący rok znalazło się zaangażowanie ponad dwóch milionów złotych na realizację projektu budowy dróg gruntowych na obszarach wiejskich. W tej kwocie większość środków ma pochodzić z funduszy rządowych, a dokładniej z Programu Inwestycji Strategicznych.

Na ten cel gmina Police zarezerwowała własne środki w kwocie 70 tysięcy złotych. Pozostałą część dofinansowania, czyli 1 960 000 złotych, gmina planuje uzyskać z Programu Inwestycji Strategicznych, który jest programem rządowym.

Podczas sesji budżetowej Jakub Pisański, zastępca burmistrza Polic, poinformował, że zebrane fundusze zostaną przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz na prace budowlane w ramach realizacji projektu. Prace te będą obejmować budowę drogi z płyt betonowych w miejscowości Drogradz.