Droga łącząca Płonię z Zdunowem: wprowadzenie ruchu wahadłowego w związku z pracami drogowymi

Droga łącząca Płonię z Zdunowem: wprowadzenie ruchu wahadłowego w związku z pracami drogowymi

Dziś rozpoczynają się prace wykonywane na ul. Prof. Tomasza Żuka, która pełni funkcję drogi łączącej ulicę Szosa Stargardzka z Bałtycką. Prace te, trwające nieco ponad miesiąc, mogą generować pewne utrudnienia dla kierowców.

W pierwszej fazie prac, jak donosi Kacper Reszczyński z ZDiTM, konieczne będzie przeprowadzenie prac ziemnych. Będą one obejmowały ścinkę poboczy po obu stronach jezdni, na całej długości ulicy.

Następnie, rozpoczną się prace bezpośrednio związane z nawierzchnią. Od początku marca (planowany start to 4 marca) przewidziane jest frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Tydzień później, od 11 marca, na planie pojawi się układanie siatki szklano-węglowej i dwóch nowych warstw nawierzchni.

Kacper Reszczyński informuje również, że prace będą realizowane w ciągu dnia. W związku z tym, niezbędne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego, sterowanego manualnie przez pracowników. Wszystkie zaplanowane prace mają zakończyć się 4 kwietnia.