W Szczecinie rusza konkurs dla organizacji pozarządowych mający na celu wsparcie psychologiczne młodzieży

W Szczecinie rusza konkurs dla organizacji pozarządowych mający na celu wsparcie psychologiczne młodzieży

Miasto Szczecin zapoczątkowało konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, którego głównym zadaniem będzie zapewnienie wsparcia psychologicznego dla młodych ludzi. Projekt ma na celu zorganizowanie serii warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ich rodziców, jako kluczowy element miejskiego Programu Wsparcia Psychologicznego, stworzonego z myślą o młodych mieszkańcach Szczecina.

Beata Bugajska, dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin, wyjaśniła, że organizacja chcąca przystąpić do konkursu musi posiadać specjalistyczną kadre – psychologów, pedagogów oraz terapeutów. Niezbędne jest również udokumentowanie doświadczenia zawodowego zespołu w pracy z dziećmi i młodzieżą, aby jak najlepiej zadbać o komfort psychiczny młodych mieszkańców Szczecina i pomóc im odnaleźć się w codziennej rzeczywistości.

Organizacje, które zwyciężą w tym konkursie, będą odpowiedzialne za prowadzenie sesji warsztatowych dla uczniów i rodziców. Młodzi ludzie będą mogli dowiedzieć się, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, jak rozwijać swoje emocje oraz jak wykształcić tzw. umiejętności miękkie, takie jak skuteczna komunikacja. Rodzice natomiast otrzymają szansę uczestnictwa w spotkaniach dotyczących rozwoju emocjonalnego dziecka, potencjalnych zagrożeń i wyzwań związanych z wiekiem ich pociechy oraz zawierających informacje na temat budowania modelu rodziny opartego na partnerstwie czy umiejętności aktywnego słuchania.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich organizacji pozarządowych. NGO’sy zainteresowane uczestnictwem muszą zgłosić swoją ofertę za pośrednictwem platformy witkac do dnia 8 marca bieżącego roku, do godziny 15:00. Wypełnione formularze aplikacyjne muszą zostać podpisane i przesłane (pocztą, kurierem lub osobiście) do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin lub Filii Urzędu Miasta Szczecin na prawobrzeżu najpóźniej dwa dni robocze po złożeniu oferty przez platformę.

Do dyspozycji organizacji biorących udział w konkursie przeznaczono łącznie 220 000 zł na realizację zadań.