Nowoczesne Centrum Koordynacji pacjentów onkologicznych zaczyna swoją działalność w Szczecinie

Nowoczesne Centrum Koordynacji pacjentów onkologicznych zaczyna swoją działalność w Szczecinie

W Szczecinie, w odnowionym budynku znajdującym się na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przy ulicy Strzałowskiej, powstało nowatorskie Centrum Koordynacji. Jest to przestrzeń specjalnie przystosowana do pracy psychoonkologów i lekarzy, którzy będą świadczyć usługi dla pacjentów na odległość. Te działania są częścią szerszego planu, który ma na celu minimalizować trudności związane z procesem leczenia onkologicznego. Dzięki zastosowanym tu rozwiązaniom, pacjenci nie będą musieli pojawiać się osobiście w szpitalu, jeżeli ich obecność nie jest konieczna.

Centrum ma na celu oferowanie wsparcia pacjentom między poszczególnymi etapami leczenia. Przykładowo będzie służyć do przekazywania informacji o wynikach badań diagnostycznych, planowania harmonogramu leczenia czy wyjaśniania wszelkich niejasności dotyczących dalszych kroków. Zdalną pomoc umożliwiają specjalnie przygotowane stanowiska do teleporad oraz zaawansowany system informatyczny.

Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, podkreśla, jak ważne jest stworzenie takiego środowiska, w którym pacjent będzie otoczony opieką przez cały proces walki z chorobą. Jego zdaniem, wszelkie informacje powinny być dostępne dla pacjenta w domu, a niektóre usługi medyczne powinny być świadczone jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Psychoonkolodzy będą pracować w odrestaurowanym budynku, wspierając pacjentów i ich rodziny w radzeniu sobie z emocjonalnymi i psychicznymi obciążeniami. W tym celu przygotowano specjalne sale przeznaczone do spotkań grupowych oraz indywidualnych konsultacji.

Adrian Sikorski wyraził swoją dumę z faktu, że udało się otworzyć Zakład Psychoonkologii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Jego zdaniem nie można mówić o nowoczesnej onkologii bez holistycznego podejścia i kompleksowego leczenia onkologicznego, które obejmuje także dostęp do opieki psychologicznej.

Remont budynku i jego wyposażenie pochłonęło 4,5 mln złotych. Projekt został dofinansowany kwotą 2 mln złotych ze środków unijnych, konkretnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Marszałek województwa, Olgierd Geblewicz, podkreślił, że dzięki dodatkowym funduszom unijnym udało się stworzyć miejsce, które oferuje skoordynowane wsparcie dla pacjentów, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia.

Budynek Centrum Koordynacji znajduje się blisko wejścia do szpitala od strony ulicy Strzałowskiej.