Wielka inwestycja drogowa na północy Szczecina: przebudowa dwóch ulic już wkrótce

Wielka inwestycja drogowa na północy Szczecina: przebudowa dwóch ulic już wkrótce

Zaczyna się gruntowna modernizacja dwóch kluczowych dla transportu drogowego ulic w północnej części Szczecina. Jest to element większego projektu, zmierzającego do poprawy infrastruktury drogowej miasta. Jak zapewniają odpowiedzialni za inwestycję, po zaledwie 14 miesiącach kierowcy będą mogli korzystać z odnowionych ulic Wapiennej oraz Północnej, położonych na Warszewie.

Zawarliśmy oficjalną umowę z wykonawcą projektu. Konsorcjum firm Tormel Sp. z o.o. i Stanlef I Sp. z o.o. otrzymało zielone światło, by rozpocząć prace na placu budowy. Ich zadaniem będzie przebudowa części ulicy Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu ulicy Północnej (od ulicy Chłodnej do ulicy Szkockiej). Cała inwestycja pochłonie środki rzędu 6,4 miliona złotych.

„Przebudowie ulegną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, zostaną usprawnione i wybudowane nowe zjazdy. Prace objąć także modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego. Planujemy również budowę kanału teletechnicznego i przebudowę sieci podziemnych, w tym sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, sieci gazowej, wodociągowej i teletechnicznej. Przewidujemy także zagospodarowanie terenów zielonych” – wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Prace będą realizowane w ramach szeroko zakrojonego projektu „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”.

Projekt obejmuje łącznie osiem ulic o sumarycznej długości 4,9 km. Już wcześniej rozstrzygnięto przetarg na modernizację czterech z nich: Kredowej, Ostoi-Zagórskiego, Urlopowej i Miłosza. Za tę część projektu odpowiedzialna będzie Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., która za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie w wysokości 38,3 miliona złotych.

Planowana jest także modernizacja pewnej części ul. Andersena (od ul. Miodowej do ul. Północnej) oraz dodatkowego fragmentu ul. Północnej.

Na realizację całego przedsięwzięcia miasto Szczecin otrzymało maksymalne możliwe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota ta wynosi 30 milionów złotych, co stanowi około 50% wartości całej inwestycji.