Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania pomysłów w ramach 12. edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania pomysłów w ramach 12. edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczyna się kolejna, 12. edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO), dając mieszkańcom możliwość wpływu na lokalne inwestycje. Od dzisiaj, tj. 20 lutego o godzinie 12:00, każdy obywatel miasta może zgłosić swoją propozycję na wykorzystanie ponad 17 milionów złotych, które zostały zarezerwowane w budżecie na ten cel. Termin składania projektów upływa 20 marca.

W tym roku SBO po raz drugi oferuje dwie kategorie zgłaszania pomysłów: projekty lokalne oraz „Zielone SBO”. W ramach projektów lokalnych możliwe jest zgłaszanie inicjatyw dla 22 różnych obszarów miasta, a także propozycje tzw. działań miękkich, tj. różnego rodzaju wydarzeń, spotkań czy akcji społecznych.

Jak informuje Sylwia Cyza-Słomska z biura prasowego magistratu, aby zgłosić swój projekt, wystarczy zebrać jedynie 10 podpisów poparcia i zdążyć złożyć wniosek przed końcem terminu. Co więcej, nie ma limitu liczby zgłoszeń od jednej osoby.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców oddano kwotę 17,2 miliona złotych. Z tej sumy, na „Zielone SBO” przeznaczono 5 160 000 zł, a pozostałe 12 040 000 zł ma zostać wykorzystane na realizację lokalnych projektów.

S. Cyza-Słomska podkreśla, że wartość każdej z inicjatyw zgłoszonych w ramach „Zielonego SBO” nie może przekraczać połowy środków przeznaczonych na ten cel.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji przez radę, złożoną ze przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad osiedli, mieszkańców i jednostek miejskich. Natomiast odwołania od decyzji rady będą rozpatrywane przez radnych Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz autorów zwycięskich projektów z poprzednich edycji SBO.