Kształtowanie przyszłości Szczecina dzięki 12. edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Kształtowanie przyszłości Szczecina dzięki 12. edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczęcie 12. edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) daje mieszkańcom miasta możliwość przyczynienia się do jego rozwoju poprzez zgłaszanie własnych projektów. Niezależnie od rodzaju projektu, czy będą to pomysły inwestycyjne czy tzw. „miękkie”, obejmujące różne wydarzenia i działania społeczne, ważne jest, aby pasowały do jednej z dwóch kategorii: zadań lokalnych lub Zielonego SBO. Ważnym elementem procesu zgłaszania jest zebranie co najmniej 10 podpisów na liście poparcia i przesłanie swojego projektu do 20 marca, jak przypomina Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.sbo.szczecin.eu. Jego prawidłowe wypełnienie jest niezbędne dla pozytywnego przejścia przez proces weryfikacji merytorycznej, który przeprowadzany jest zarówno przez magistrat i podległe mu jednostki, jak i Radę SBO. Pomoc w tym procesie może świadczyć Akademia SBO, nad którą pieczę w tym roku sprawuje Fundacja MOŻESZ.

Fundacja, której działalność skupia się na integracji różnorodnych środowisk i promowaniu współpracy wśród mieszkańców Szczecina, w ramach swojej misji, zaprasza mieszkańców do udziału w szkoleniach stacjonarnych oraz konsultacjach online prowadzonych przez Akademię SBO. Fundacja angażuje się również w edukację młodzieży, prowadząc w szkołach lekcje mające na celu rozwijać kreatywność i zachęcać do tworzenia własnych inicjatyw. Wszystkie te informacje są dostępne w internecie, na profilach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na Facebooku, YouTube i TikToku.

Pierwsze spotkania otwarte Akademii SBO już miały miejsce. Kolejne zaplanowano na 8 marca, w Alejowy Dzień Kobiet, przy al. Wojska Polskiego 42. Czeka tam na uczestników sześciogodzinny blok czasu od 12 do 18.

Dla realizacji projektów zgłoszonych w ramach SBO 2025 przeznaczono budżet w wysokości 17,2 miliona złotych.