Poszukiwany wykonawca dla planowanej ścieżki rowerowej na ulicy Matejki

Poszukiwany wykonawca dla planowanej ścieżki rowerowej na ulicy Matejki

Zakłada się stworzenie nowej ścieżki rowerowej położonej między ulicą Bazarową a Malczewskiego, w kierunku placu Rodła, przy stronie jezdni. Prace związane z jej budową będą skutkować potrzebą przemodelowania chodników i układu sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo, przewiduje się realizację różnych elementów małej architektury i zasadzenia nowych roślin.

Planowany pas dla rowerów będzie pokryty nawierzchnią bitumiczną. Wytyczony zostanie za miejscem, gdzie zlokalizowany jest przystanek autobusowy, blisko murka, a następnie dołączy do już istniejącej trasy rowerowej wzdłuż ulicy Malczewskiego.

Struktura jezdni przy ulicy Matejki ma zostać przebudowana na jej ekstremalnym pasie, który przylega do chodnika. Tymczasem, na pozostałych dwóch pasach zaplanowano jedynie nałożenie nowej warstwy bitumicznej – informuje Kacper Reszczyński z ZDiTM.

Nawierzchnia przystanku autobusowego ma być wykonana z betonu cementowego. Ponadto, planowane jest przemodelowanie ciągu dla pieszych i wykonanie nawierzchni chodników z płytek betonowych.

W miejscu gdzie przebudowany zostanie fragment chodnika przy ulicy Bazarowej, na skrzyżowaniu z ulicą Matejki, zaplanowano posadzenie trzech drobnolistnych lip „Greenspire”. Nasadzenia bylin, takich jak perwoskia łabodolistna, śmiałek darniowy czy rogownica kutnerowata, mają wzbogacić pas zieleni dzielący jezdnię na ulicy Matejki. W obszarze pod już istniejącymi i planowanymi drzewami, zaproponowano wprowadzenie rośliny okrywowej – trzmieliny Fortune’a „Coloratus”.

Firmy, które są zainteresowane realizacją tego zamówienia, mogą składać swoje oferty do 14 marca.