Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych: Szczecinianie oddają hołd bohaterom narodowym

Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych: Szczecinianie oddają hołd bohaterom narodowym

Zwyczajem corocznym, mieszkańcy Szczecina wraz z członkami różnych organizacji kombatanckich, a także przedstawicielami lokalnych władz i służb mundurowych, zebrali się, aby uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych. Ci bohaterowie narodowi byli przetrzymywani i torturowani w szczecińskich więzieniach, które niegdyś były pod kontrolą Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Uroczystości, które miały miejsce w piątek 1 marca, zorganizowano w miejscach, które upamiętniają żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Bojowego Oddziału Armii. Wszyscy ci żołnierze zginęli tragicznie w latach od 1945 do 1956.

Tablice upamiętniające Żołnierzy Wyklętych są umieszczone na murze Aresztu Śledczego przy ulicy Kaszubskiej. Budynek ten służył kiedyś jako więzienie karno-śledcze. Inna tablica znajduje się na gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji. To właśnie tutaj, w czasach stalinowskiego terroru, przeprowadzane były brutalne przesłuchania Żołnierzy Wyklętych – wielu z nich nie przeżyło tych przesłuchań.

Główne obchody miały miejsce na ulicy Kaszubskiej. Wzięła w nich udział Kompania Honorowa Wojska Polskiego. Podczas ceremonii wojskowej zagrano hymn państwowy i oddano salwę honorową. Odczytano także Apel Poległych.

Podczas tej uroczystości obecna była również córka ppor. Czesława Zajączkowskiego ps. „Ragnar”, który pełnił funkcję szefa łączności obwodu AK Lida w Okręgu Nowogródzkim. Maria Kozłowska, która jest córką „Ragnara”, opowiedziała o tragicznej śmierci swojego ojca, który zginął 3 grudnia 1944 roku podczas obławy organizowanej przez NKWD.

Maria podkreślała, że przybyła na to spotkanie głównie z dwóch powodów: chciała w ten sposób okazać szacunek swojemu ojcu-żołnierzowi oraz przypomnieć o tych wszystkich, którzy poświęcili swoje życie za wolność Polski. Dlatego należy im się nie tylko jej pamięć i szacunek, ale także pamięć i szacunek kolejnych pokoleń.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada na 1 marca, ustanowiono decyzją Sejmu w roku 2011. Ten dzień jest symbolem pamięci o zamordowaniu członków IV ZG Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1 marca 1951 roku.