Edukacja ekologiczna: jak prawidłowo postępować z elektroodpadami i jak efektywnie dzielić się jedzeniem?

Edukacja ekologiczna: jak prawidłowo postępować z elektroodpadami i jak efektywnie dzielić się jedzeniem?

Na podstawie danych udostępnionych przez znawczynię tematu, pani_od_odpadow na Instagramie, okazuje się, że aż 17 proc. społeczeństwa nie jest świadome faktu, że produkuje elektroodpady. Tak duże nieporozumienie wynika najprawdopodobniej z niewiedzy co do tego, co właściwie można zakwalifikować jako elektroodpady. Każdy uszkodzony telefon komórkowy, akumulator czy lodówka są oczywistymi przykładami, ale także zepsute zabawki z zawartością elementów elektronicznych, kable eklektryczne i nawet interaktywne książeczki dla dzieci są częścią tej kategorii.

Niestety, tak zwane „małe” elektroodpady często kończą swoją drogę w zwykłych koszach na śmieci. Jest to spowodowane głównie ich rozmiarem, który pozwala na łatwe umieszczenie ich w koszu na odpady zmieszane. Taki sposób postępowania jest jednak szkodliwy dla środowiska naturalnego. Nieprawidłowa segregacja elektrośmieci stwarza poważne zagrożenie dla naszego otoczenia oraz prowadzi do marnowania cennych zasobów.

Elektroodpady są niebezpieczne, ponieważ mogą zawierać szkodliwe substancje takie jak ołów, kadm czy nikiel, które mogą powodować poważne skażenie środowiska. Działają też jako potencjalne źródło pożarów na składowiskach odpadów. Do wybuchu takiego zdarzenia wystarczy zwarcie, które wywoła iskrę i zacznie ogień. W efekcie tego do atmosfery uwalniane są liczne zanieczyszczenia, które mogą być śmiertelne dla organizmów żywych.

Poza tym, elektroodpady są źródłem wielu cennych surowców takich jak złoto, srebro czy platyna. Można więc stwierdzić, że każda osoba, która nieodpowiednio pozbywa się swojego starego sprzętu elektronicznego trwale traci dostęp do cennych metali. To samo tyczy się wielu innych substancji, których pozyskiwanie często wiąże się z niebezpiecznymi warunkami pracy.

Najprostszym rozwiązaniem ograniczania ilości produkowanych elektrośmieci jest świadome podejście do zakupów nowych produktów. Niezbędne jest jednak także opracowanie strategii postępowania ze sprzętem elektronicznym, który już przestał spełniać swoje zadania. Prawidłowa segregacja odpadów pozwala na minimalizację ryzyka dla środowiska naturalnego oraz umożliwia odzyskiwanie niemalże wszystkich surowców zawartych w elektroodpadach. Na przykład małe baterie są w stanie poddać się procesowi recyklingu w 100 proc., pod warunkiem, że zostaną przekazane firmie specjalizującej się w tego typu działaniach.

W związku z powyższym, zaleca się odpowiednie postępowanie z zużytymi bateriami – przed wyrzuceniem uszkodzonego urządzenia należy je usunąć i przekazać do specjalnego pojemnika przeznaczonego do tego celu. Dodatkowo, coraz więcej sklepów udostępnia swoim klientom pojemniki na „małą elektronikę”, gdzie można bezpiecznie pozbyć się zużytego pendrive’a czy blendra. Wiele sklepów ma także obowiązek przyjmowania od swoich klientów uszkodzonego sprzętu, co jest korzystne zarówno dla nich, jak i dla odbiorcy.

Alternatywą dla tych rozwiązań są punkty selektywnego odbioru zbierania odpadów komunalnych, zwane Ekoportami. Tam można bezpiecznie pozbyć się zarówno małych, jak i dużych elektrośmieci, które następnie są odpowiednio przetwarzane przez specjalistów. W przypadku, gdy dany przedmiot nie jest zepsuty, warto rozważyć jego przekazanie innym osobom poprzez grupy tematyczne na Facebooku. Istnieją także inne organizacje, takie jak Jadłodzielnia w Szczecinie, które chętnie przyjmują używane sprzęty domowe.

Wreszcie, warto pamiętać o możliwości naprawy uszkodzonego sprzętu. Choć w dzisiejszych czasach może być to trudne, warto podjąć próbę, ponieważ nie tylko pozwala to na oszczędność pieniędzy, ale także przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Jeśli chodzi o dzielenie się jedzeniem, zapraszamy wszystkich do Jadłodzielni mieszczącej się przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 4. Godziny otwarcia to wtorki i czwartki (14-17), a także poniedziałki i soboty (9-12). Oprócz tego dostępne są specjalne szafki umieszczone w całym mieście, które działają przez całą dobę:

  • ul. Władysława Łokietka 22 (przy Radzie Osiedla Śródmieście Zachód – wejście od podwórka)
  • Ryneczek Kilińskiego
  • ul. Wielkopolska 32/u1 (przy TWK)
  • ul. M. Konopnickiej 13 (po drugiej stronie ulicy, obok tylnej bramy kościoła)
  • ul. Szczecińska 12 (przy Domu Sąsiedzkim – Centrum Aktywności Lokalnej, Warszewo)
  • ul. Nad Odrą 18 (przy Stowarzyszeniu Stołczyn po Sąsiedzku)
  • rondo na skrzyżowaniu ulic Ruskiej i 9 Maja (przy wejściu na kładkę pieszo-rowerową)
  • ul. Młodzieży Polskiej 26B (Targowisko Zdroje) – czynna do godziny 18, później dary można przekazywać na portiernię
  • DK Krzemień, ul Krzemienna 10, Szczecin – Podjuchy