Transformacja urbanistyczna Pomorzan: od modernistycznego pawilonu handlowego do mieszkań

Transformacja urbanistyczna Pomorzan: od modernistycznego pawilonu handlowego do mieszkań

Znajdujący się na skrzyżowaniu ulic 9 Maja i Ruskiej w dzielnicy Pomorzany, modernistyczny pawilon handlowy, jest obecnie demontowany. Zamiast niego, pojawi się sześciopiętrowa konstrukcja mieszkalna, której architektura ma nawiązywać do otaczających budynków. Projekt ten jest inicjatywą Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”, a pracami budowlanymi zarządza szczecińska firma Calbud.

Przewiduje się, że nowy budynek będzie posiadał podziemne parkingi oraz pięć kondygnacji nadziemnych z mieszkaniami. Na parterze przewidziano lokal usługowy. Ponadto, plany obejmują stworzenie terenów zielonych służących do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

Pawilon, który ustępuje miejsca nowemu budynkowi, został zaprojektowany w 1973 roku przez Teresę Zimnicką jako obiekt handlowo-usługowy. Jego likwidacja rozpoczęła się kilka dni temu. W przeszłości funkcjonował tam sklep spożywczy, chociaż kiedyś różnorodność oferowanych produktów i usług była znacznie większa.

Wspólnie z Domem Kultury „Hetman”, który niedawno przeszedł modernizację, pawilon tworzył niewielkie centrum osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

Informacje o zaplanowanej rozbiórce modernistycznego pawilonu pojawiły się w lutym bieżącego roku. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zapewniła, że będzie w stanie podać więcej szczegółów po 18 marca. Aktualnie, ponownie oczekujemy na informacje dotyczące omawianego projektu. Warto dodać, że cała inwestycja powinna zostać zakończona w ciągu 23 miesięcy od momentu podpisania umowy.