Tworzenie ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Słonecznego i planowanie nowych stref rekreacyjnych

Tworzenie ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Słonecznego i planowanie nowych stref rekreacyjnych

W Szczecinie, w pobliżu ulic Krętej i Szeligowskiego, trwają prace nad uzupełnieniem istniejącej sieci dróg rowerowych o brakujący odcinek dookoła Jeziora Słonecznego. Inwestycja ta stanowi fragment szeroko zakrojonego projektu realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych, finansowanego ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt ten zakłada nie tylko doprowadzenie infrastruktury rowerowej do pełnej funkcjonalności, ale także urządzenie w tej okolicy nowych miejsc przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji.

Planowany odcinek ścieżki rowerowej ma się rozciągać na długość około 650 metrów i zostanie wytyczony w sąsiedztwie istniejącej już alejki spacerowej. Po zrealizowaniu inwestycji, nowa trasa zostanie włączona do obecnie funkcjonującej infrastruktury rowerowej. Dodatkowo powstanie łącznik między ścieżką rowerową idącą od strony ul. Derdowskiego a trasą bike’ową prowadzącą wzdłuż ulicy Taczaka. Jak informuje Paulina Łątka, przedstawicielka urzędu miasta, prace nad tym etapem projektu są już zaawansowane i obecnie wykonawca przystąpił do wykonywania robót ziemnych związanych z przygotowaniem podłoża pod nową ścieżkę.

W ramach inwestycji, w pobliżu nowej trasy rowerowej powstanie kilka miejsc przeznaczonych do rekreacji. Planowane są między innymi boisko do gry w bule, stoły do ping-ponga, piłkarzyki i szachy na świeżym powietrzu. Zarówno od strony ul. Szeligowskiego, jak i od Derdowskiego, staną stoły piknikowe, ławki, hamaki oraz huśtawki wieloosobowe. Przewidziano również miejsca do odpoczynku wzdłuż ulicy Taczaka.

Dodatkowo, jako element dopełniający inwestycję, planowane są nowe nasadzenia zieleni oraz punkty oświetlenia. W ramach tych działań posadzonych zostanie 27 nowych drzew, w tym klon pospolity, brzozy, dąb bezszypułkowy, tulipanowiec amerykański oraz świerk serbski.

Paulina Łątka apeluje do mieszkańców o respektowanie oznakowań i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zwraca się z prośbą o nieprzechodzenie przez teren budowy oraz o nieprzestawianie przęseł ogrodzenia placu budowy. W okresie majówki, z myślą o potrzebach mieszkańców, wykonawca wyznaczy specjalne dojście do placu zabaw od strony ulicy Szeligowskiego.

Przewidywany koszt całkowity wszystkich prac wynosi 1,78 mln zł. Zadanie realizuje firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak.