Transport miejski w Szczecinie: darmowe przejazdy tylko dla seniorów powyżej 70 roku życia

Transport miejski w Szczecinie: darmowe przejazdy tylko dla seniorów powyżej 70 roku życia

Głosząc, że Szczecin jest miastem przyjaznym dla osób starszych, lokalne władze nie oznaczają tym niestety bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla wszystkich seniorów. Jak podkreśla przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) Kacper Reszczyński, jedynie osoby, które przekroczyły wiek 70 lat, mogą korzystać z lokalnego transportu zbiorowego bez konieczności kupowania biletu. Warunkiem jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek pasażera. To jednak nie dotyczy linii turystycznych.

ZDiTM oferuje również „bilet seniora” dla osób, które ukończyły 67 lat. Bilet ten kosztuje 45 zł za pół roku lub 80 zł za rok i umożliwia podróżowanie wszystkimi liniami komunikacji miejskiej, z wyjątkiem tych turystycznych.

Kwestia seniorów młodszego wieku, czyli osób po 55-tym roku życia, wygląda nieco inaczej. Jak wyjaśnia reprezentant ZDiTM, emeryci oraz renciści posiadający odpowiednią legitymację emerytalno-rentową RP oraz dokument potwierdzający tożsamość, mogą korzystać z 50% zniżki na przejazdy. Warunkiem jest ukończenie odpowiednio 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Zasady dotyczące darmowych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską określa stosowna uchwała Rady Miasta Szczecina nr 454/19, wraz z załącznikami. Lista osób uprawnionych do takich przejazdów nie zmieniła się od prawie pięciu lat.