Zagrożone zabytkowe platany w Szczecinie: budowa może przynieść szkodę

Zagrożone zabytkowe platany w Szczecinie: budowa może przynieść szkodę

Niektóre z historycznych platanów w Szczecinie są chronione przed ewentualnym uszczerbkiem spowodowanym przez odbywającą się w pobliżu budowę. Niemniej jednak, jak pokazuje zdjęcie, obok niektórych drzew zgromadzone są wielotonowe sterty piasku. To nie jest to, co miasto Szczecin powinno prezentować jako „jakościowy postęp” w kwestii opieki nad miejską zielenią, na który nawiązuje Centrum Informacji Miejskiej.

Szczecińskie praktyki utrzymania zieleni powinny wyglądać zupełnie inaczej. Nie powinny one obejmować składowania piasku obok cennych drzew.

Wbrew teoriom przytaczanym przez urząd miasta, zgodnie z którymi „podczas realizacji projektu powinien być zapewniony nadzór dendrologiczny, co pozwoli na ograniczenie wycinki drzew do absolutnego minimum, a drzewa rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenie budowy powinny być maksymalnie chronione”, rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Jak pokazuje zdjęcie, nie wszystkie drzewa na placu Batorego, gdzie aktualnie prowadzona jest przebudowa, są odpowiednio zabezpieczone.