Krystian Kowalewski oficjalnie objął urząd burmistrza Polic po złożeniu ślubowania

Krystian Kowalewski oficjalnie objął urząd burmistrza Polic po złożeniu ślubowania

Z dniem 7 maja, wtorek, Krystian Kowalewski oficjalnie stał się burmistrzem Polic po złożeniu formalnego ślubowania. Zastąpił on Władysława Diakuna, który pełnił tę rolę przez ponad ćwierć wieku.

Zmiana na stanowisku burmistrza to według Kowalewskiego przejęcie warty przez młodsze pokolenie. Po ceremonii ślubowania podkreślił, że liderami tej zmiany są on sam oraz Grzegorz Ufniarz i Artur Echaust. W swoim przemówieniu podziękował mieszkańcom za wybór i zapowiedział rozpoczęcie pracy nad wyzwaniami stojącymi przed samorządem Polic.

Pierwszym krokiem będzie, jak zapowiedział, zbudowanie zespołu osób gotowych do konstruktywnej, twórczej i uczciwej pracy nad gminą. Drugim celem jest uzyskanie takiej siły ekonomicznej, która umożliwi planowanie przyszłości. Przed samorządem stoi wiele zadań, takich jak budowa obwodnicy Polic, nowej oczyszczalni ścieków, modernizacja dróg i infrastruktury komunalnej oraz restauracja Łarpi i ośrodka wypoczynkowego w Trzebieży. Kowalewski zwrócił uwagę na potencjał gminy wynikający z dużych zasobów wodnych oraz na przyszłe inwestycje, które mogą być możliwe dzięki obecnym pracom nad Zachodnim Obejściem Szczecina i przeprawą tunelową Police-Święta.

Nowy burmistrz podkreślił również wagę budowania szerokiego porozumienia w Radzie Miejskiej Polic bez politycznych gierek czy negocjacji o stanowiska. Do tego porozumienia chce zaprosić tych, którzy są zainteresowani dobrymi perspektywami dla Polic i jej mieszkańców.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej Polic wybrano Artura Echausta, który reprezentuje to samo ugrupowanie co nowy burmistrz – Projekt Police. Inauguracyjną sesję Rady prowadził radny najstarszy wiekiem, Stanisław Łabuz z PiS. Dotychczasowy burmistrz Władysław Diakun w nowej kadencji będzie radnym WS Gryf XXI. Podczas tej samej ceremonii złożył on ślubowanie jako radny, za co Krystian Kowalewski podziękował mu kwiatami za jego wieloletnią służbę dla Gminy Police.

Mimo inauguracji nowej kadencji Rady Miejskiej, nie dokonano jeszcze wyboru wiceprzewodniczących, ani nie ogłoszono, kto zostanie zastępcami burmistrza.