Niewystarczające wsparcie dla młodzieży – echa I Kongresu Młodych w Pomorzu Zachodnim

Niewystarczające wsparcie dla młodzieży – echa I Kongresu Młodych w Pomorzu Zachodnim

Większość młodzieży, jak wynika z badań, boryka się z niską samooceną i jest bardziej narażona na różnego rodzaju bodźce. Nie otrzymują właściwego wsparcia zarówno ze strony rodzin i nauczycieli, jak i systemu edukacji czy zdrowia psychicznego. O tych problemach mówili uczestnicy I Kongresu Młodych na Pomorzu Zachodnim. Wzywali do większego zaangażowania dorosłych i konieczności zmiany podejścia do tych kwestii. Zwracali uwagę na szczególną rolę empatii i chęci zrozumienia przez dorosłych ich problemów – jak podkreślała psycholog Sylwia Majewska.

Kongres odbywał się w hotelu Marriott – sala konferencyjna pękała w szwach, a nastolatkowie aktywnie angażowali się w dyskusje, zadając pytania i dzieląc się swoimi doświadczeniami. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Jakub Szwechłowicz, przewodniczący komisji ds. zdrowia, kultury i sportu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, wyraził niezadowolenie z bagatelizowania problemu zdrowia psychicznego przez system edukacji oraz otoczenie młodych ludzi. W swojej wypowiedzi podkreślał, jak ważna była dla organizatorów stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy mogliby swobodnie rozmawiać o swoich problemach z ekspertami.

Młodzi ludzie aktywnie dzielili się swoimi doświadczeniami, pokazując, jak bardzo potrzebne są zmiany w systemie edukacji. Wiele historii dotyczyło braku wsparcia w szkołach i internatach, gdzie specjaliści zajmują się bardziej porządkiem niż psychiką uczniów. Niektórzy z uczestników podkreślali również wagę prywatności i jej nierespektowanie przez system edukacyjny.

Raport „Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” pokazuje alarmujące statystyki – co trzeci uczeń ma podejrzenie depresji, co czwarty uważa się za mniej wartościowego od innych. Około 30 procent regularnie działa na szkodę siebie, aby być akceptowanym, a ponad 70 procent ma zaniżoną samoocenę. Dodatkowo około 40 procent wykazuje wysokie wyniki w zakresie obniżonego nastroju, depresyjności oraz agresywnych zachowań.

W opinii Sylwii Majewskiej, psycholog i ekspertki Kongresu, sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. Potrzebne jest zrozumienie, empatia i indywidualne podejście do uczniów. Młodzi są bardziej wrażliwi na presję i kary, co może negatywnie wpływać na ich procesy poznawcze i samoocenę.

Uczestnicy Kongresu często zwracali uwagę na brak zrozumienia ze strony nauczycieli oraz obawy przed skorzystaniem z pomocy szkolnego pedagoga lub psychologa. To nie tylko problem w szkołach – jak zauważyła Eliza Masny, psycholog – ale także wpływ mediów społecznościowych na samoocenę młodzieży. Pandemia koronawirusa również przyczyniła się do pogorszenia stanu psychicznego nastolatków.

Paulina Piechna-Więckiewicz, pełnomocniczka Ministry Edukacji ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zapewniała o pracach nad formami pomocy dla młodzieży. Jednym z priorytetów jest obecność psychologa w każdej szkole oraz wprowadzenie nowego przedmiotu – „Edukacja zdrowotna” od roku szkolnego 2025/2026, którego jednym z głównych składników będzie właśnie zdrowie psychiczne.

To wydarzenie zostało zainicjowane przez radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, a za organizację i przebieg odpowiadał Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Wsparcia udzielił także punkt EUROPE DIRECT Szczecin działający przy Sekretariacie ds. Młodzieży.