Oburzenie spowodowane nielegalnymi banerami na zabytkowej willi. "Solidarność" planuje zmiany

Oburzenie spowodowane nielegalnymi banerami na zabytkowej willi. "Solidarność" planuje zmiany

Miejski konserwator zabytków, Michał Dębowski, wyraził swój sprzeciw wobec umieszczania banerów na zabytkowej willi przy al. Wojska Polskiego 113, bez jego zgody. Tymczasem Mieczysław Jurek, przewodniczący zarządu regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, który jest właścicielem budynku, zapowiedział innowacyjne podejście do tej kwestii. Jego plany zakładają teraz stworzenie projektu postawienia na terenie posesji specjalnego masztu do umieszczania billboardów.

Mimo że na budynku pojawiały się wcześniej reklamy, to ostatni baner wywołał najwięcej kontrowersji. Promował on udział w manifestacji przeciwników Europejskiego Zielonego Ładu, która miała miejsce 10 maja w Warszawie.

Przemysław Słowik, radny Zielonych z klubu Koalicji Obywatelskiej, skrytykował umieszczanie takiego transparentu na zabytkowej fasadzie bez wymaganego pozwolenia konserwatora zabytków. Zwrócił uwagę na to, że oprócz niszczenia wizualnego aspektu budynku, baner promował nieprawdziwą i populistyczną propagandę na temat Zielonego Ładu. Jego działania nie tylko naruszały prawo ochrony zabytków, ale także szkodziły społecznej percepcji ważnych kwestii środowiskowych.

W odpowiedzi na to, miejski konserwator zabytków rozpoczął postępowanie w sprawie usunięcia baneru i przywrócenia budynku do stanu poprzedniego. Baner został zdjęty po manifestacji, której dotyczył. Michał Dębowski wyjaśnił, że obecne przepisy nie przewidują żadnej kary pieniężnej w takim przypadku.

Przedstawiciele „Solidarności” tłumaczyli, że banery wywieszane na budynku służyły informowaniu o aktualnych inicjatywach związku oraz przypomnieniu o ważnych wydarzeniach historycznych. Mieczysław Jurek zauważył, że budynek należący do związku jest prywatną własnością i jest wykorzystywany zgodnie z aktualnymi potrzebami. Wskazał również, że zarząd regionu podjął już wcześniej inicjatywę stworzenia rusztowania do reklam.

Budynek przy al. Wojska Polskiego, który został zbudowany w latach 1895-96 dla Emila Kunigka, budowniczego powiatowego, jest wpisany do rejestru zabytków od 1999 roku. Na jego terenie w 2018 roku odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego.