Uwaga mieszkańcy Szczecina! Prace modernizacyjne układu drogowego – zmiany w rejonie ulicy Kredowej

Uwaga mieszkańcy Szczecina! Prace modernizacyjne układu drogowego – zmiany w rejonie ulicy Kredowej

Rozpoczęły się prace związane z odnowieniem sieci drogowej na terenie północnej części miasta Szczecin. W związku z tym, począwszy od środy 19 czerwca, wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu na terenie okolic ulicy Kredowej.

Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta odpowiedzialny za kwestię inwestycji, poinformował o konkretnych zmianach. Trasa ulicy Kredowej zostanie zamknięta dla ruchu od skrzyżowania z ulicą Rafy Koralowej do skrzyżowania z ulicą Urlopową. Dodatkowo, zamknięte będą także skrzyżowanie i wjazd w ulice Urlopową i Astronomiczną od strony ulicy Kredowej. Jednak Zieliński zapewnia, że mimo zmian dostęp do prywatnych posesji dla mieszkańców będzie zapewniony.

Założeniem projektu jest gruntowna przebudowa ulic: Kredowej, Urlopowej oraz Ostoi Zagórskiego. Planowana jest również budowa nowego odcinka drogi, będącego przedłużeniem ulicy Czesława Miłosza, oraz skrzyżowania z ruchem okrężnym, miejsc postojowych i chodników. Prace obejmują także budowę i modernizację publicznych i prywatnych zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci podziemnych, takich jak elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe czy teletechniczne. Przewidziana jest również rozbiórka wybranych obiektów kubaturowych oraz zagospodarowanie zieleni na terenie inwestycji.

Projekt modernizacji układu drogowego w północnej części Szczecina zakłada przebudowę łącznie ośmiu ulic o łącznej długości prawie 4,9 km. Są to: ul.Kredowa, Ostoja-Zagórskiego z Rondem Kredowa, Urlopowa, przedłużenie Czesława Miłosza oraz fragmenty ulic: Andersena, Północnej i Wapiennej.

Inwestycja „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”, jest realizowana dzięki środkom pochodzącym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadzór nad pracami sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności oraz przestrzeganie obowiązującego oznakowania na terenie prowadzonych prac.