Zagadnienie przejęcia kina „Pionier 1907” przez nowego operatora wymaga dodatkowego czasu

Zagadnienie przejęcia kina „Pionier 1907” przez nowego operatora wymaga dodatkowego czasu

Rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej przejęcia kontroli nad kinem „Pionier 1907” odbywa się w zdecydowanie wolniejszym tempie niż przewidywano. Lidia Rogaś, zastępca prezydenta Szczecina, jest zdania, że negocjacje w tej sprawie, jakkolwiek skomplikowane, wymagają dogłębnej analizy i cierpliwości. Mimo że znane kino w Szczecinie miało bez zakłóceń przejść pod kuratelę nowego operatora, niestety nie udało się tego osiągnąć bez zahamowań. Proces ten trwa już od paru tygodni.

W oficjalnym dokumencie podpisanym przez Lidię Rogaś znajdziemy informację, że trwają rozmowy z potencjalnym operatorem – Stowarzyszeniem Kin Studyjnych. Negocjacje te są koniecznością, jako że choć kino jest obiektem użytkowym, to jednak jego specyfika oraz charakter pracy jaką tam prowadzono wybiegają daleko poza standardowe umowy najmu. Przygotowanie warunków przyjęcia dla obu stron i określenie warunków współpracy wymaga dodatkowego czasu, zwłaszcza mając na uwadze unikalny charakter „Pioniera”.

Powyższe stanowisko jest odpowiedzią na interpelację radnego Mateusza Gierygi z Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej miasto potwierdziło, że oczekiwania Stowarzyszenia różnią się od tych, które zostały zadeklarowane na początku procesu.

Kino „Pionier 1907”, będące jedną z kluczowych instytucji kulturalnych Szczecina, przez wiele lat prowadził Jerzy Miśkiewicz. Kilka miesięcy temu poinformował, że przechodzi na zasłużoną emeryturę i planuje sprzedać kino. Aby zapobiec ewentualnej przemianie kina na sklep czy punkt gastronomiczny, miasto Szczecin postanowiło zakupić budynek.

Wybór nowego operatora był kolejnym etapem. Padło na Stowarzyszenie Kin Studyjnych, które przedstawiło władzom miasta swoją wizję funkcjonowania kina „Pionier”. Zamysł ten spotkał się z aprobatą zarówno miasta, jak i większości radnych. Wybór SKD wydaje się być logicznym krokiem, zważywszy na duże doświadczenie stowarzyszenia w zarządzaniu kinami.

W całej sprawie istnieje jednak jeszcze jeden aspekt. Część lokalnego środowiska artystycznego nie jest zadowolona z decyzji o przekazaniu kina „Pionier” pod kontrolę SKD.