Rzeźba upamiętniająca Sophie Auguste Caroline Tilebein została zainstalowana w Szczecinie

Rzeźba upamiętniająca Sophie Auguste Caroline Tilebein została zainstalowana w Szczecinie

Nowa rzeźba, poświęcona wybitnej postaci historii Szczecina, Sophie Auguste Caroline Tilebein, została niedawno ustawiona na skrzyżowaniu ulic Dębogórskiej i Robotniczej w dzielnicy Żelechowa. Została ona starannie przykryta folią do czasu oficjalnego odsłonięcia. Przewiduje się, że przed tym momentem wykonane zostaną dodatkowe prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół rzeźby, a także zostanie postawiona obok tablica informacyjna.

Rzeźba, będąca jednocześnie ławką, powstała dzięki głosom mieszkańców w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Twórcą tego dzieła jest prof. dr hab. Marian Molenda, którego twórczość już wcześniej zdobiła ulice Szczecina – to on jest autorem ławeczki dedykowanej wynalazcy Michałowi Doliwo-Dobrowolskiemu.

Figura Sophie Auguste Caroline Tilebein trzyma w jednej dłoni dokument założenia fundacji jej imienia, symbolizujący jej społeczną aktywność. Pod drugą dłonią znajduje się zapis nutowy utworu dedykowanego jej przez kompozytora Carla Loewe.

Arkadiusz Lisiński, inicjator projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego, chwali jakość odlewu i materiałów użytych do wykonania rzeźby, oceniając również pozytywnie realizm przedstawionej postaci. W sieci pojawiły się jednak głosy kwestionujące formę ławeczkową tej rzeźby.

Nowa rzeźba znajduje się u podnóża wzgórza, na którym niegdyś stała rezydencja pani Tilebein. Ta lokalizacja była w XIX wieku ważnym miejscem spotkań arystokracji, artystów i intelektualistów. Rezydencję zniszczono podczas wojny, a ogród otaczający ją zdziczał. Ławka ma przywrócić pamięć o tym miejscu i przyczynić się do budowy tożsamości dzielnicy Żelechowa.

Rzeźba jest obecnie pokryta folią i czeka na oficjalne odsłonięcie. Urząd miasta nie podał jeszcze konkretnej daty tego wydarzenia, ale zapewnia, że w najbliższym czasie zostaną wykonane prace porządkowe wokół ławeczki. Przewiduje się również umieszczenie tablicy informacyjnej oraz nasadzenia ozdobnej zieleni.